Vedení účetnictví

Hledáte spolehlivého účetního? European Tax & Accounting Company je vašim nejlepším řešením. Snažíme se maximálně využívat výhod informačních technologií a díky nim šetříme našim klientům náklady i čas. Mimo standardní účetní služby umožňujeme klientovi vzdálené připojení k našemu účetnímu systému. Pro zpracování účetnictví využívání účetní software Pohoda. Díky tomuto systému má klient přístup ke svým datům odkudkoliv, kde je možnost připojení k síti. Klient má aktuální informace o stavu účetnictví a díky tomu se může rychle a správně rozhodovat. Díky vzdálenému připojení může klient jednoduché účetní případy zadávat sám (pořízení faktur ap.).

VÝHODY SPOLUPRÁCE

  • zbavíte se odpovědnosti za chybné vedení účetnictví. Smluvně ručíme za veškeré pokuty a penále, která vzniknou chybným vedením účetnictví
  • rychlý přístup k aktuálním reportům
  • ušetříte náklady za pořízení vlastního softwarového a hardwarového vybavení, školení zaměstnanců, kancelářské prostory
  • umožníme vám optimalizovat náklady
  • účetnictví je vždy nastavené podle vašich požadavků – dle potřeb controllingu, reportingu a finanční analýzy
k

Vedení účetnictví

k

Poradenství při sestavování účetních závěrek

k

Poradenství při sestavování konsolidovaných účetních závěrek

k

Konzultace v oblasti metodiky vedení účetnictví

k

Poradenství v oblasti tvorby vnitropodnikových předpisů

k

Řešení nestandardních účetních problémů

7

REFERENCE