Daňové poradenství

pro právnické osoby

Poskytujeme komplexní servis v oblasti daně z příjmu právnických osob. Naši poradci jsou na vysoké profesionální úrovni a díky tomu nabízíme komplexní řešení veškerých daňových záležitostí, včetně odkladu podání daňového přiznání. Náš tým specialistů na správní právo je připraven převzít zastupování vaší společnosti v jakékoli fázi daňového řízení, od jeho zahájení až po zastupování vaší společnosti před soudy v případě správních žalob.

 • zpracování daňového přiznání právnických osob
 • optimalizace daňového zatížení společnosti
 • mezinárodní daňové plánování
 • zastupování společnosti při jednání s finančním úřadem
 • prověření a daňové plánování nájemních vztahů
 • daňové plánování u hmotného a nehmotného majetku
 • daňový audit

pro FYZICKÉ osoby

Cílem poskytování daňového poradenství pro fyzické osoby je optimalizace daňového zatížení poplatníka a snížení administrativní náročnosti zdanění fyzických osob, jakož i odklad podání daňového přiznání. Díky neustálému vzdělávání v oblasti poradenství, kontaktu s ostatními odborníky, ale i pracovníky daňové správy, jsou naši specialisté schopni zabezpečit kvalifikované služby zejména v těchto oblastech:

 • daňové plánování
 • příprava a zpracování daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob
 • zastupování při jednání s finančním úřadem
 • zaměstnanecké výhody

ZASTUPOVÁNÍ VE SPRÁVNÍCH ŘÍZENÍCH

Náš tým je připraven převzít zastupování vaší společnosti v jakékoliv fázi daňového řízení, od zastupování při běžných záležitostech klienta přes odvolací řízení až po řízení o prominutí daně nebo uplatnění mimořádných opravných prostředků. Součástí našich služeb je i zastupování vaší společnosti před nezávislými soudy v případě sporů ve správním řízení. Služby zastupování umožňují našim klientům efektivní komunikaci s finančním úřadem a díky využití expertní znalosti daňových předpisů podstatně zlepšit výsledky řízení pro zastupovaného klienta.

 • zastupování klientů při daňové kontrole či místním šetření a vytýkacím řízení
 • zpracování reakcí na výzvy finančního úřadu
 • zpracování vlastních podání daňového subjektu k finančnímu úřadu
 • příprava žádostí o prodloužení lhůt, příprava žádostí o odklad platby daně či její zaplacení ve splátkách, příprava odvolání proti rozhodnutím finančního úřadu
 • zastupování v odvolacím řízení, příprava podání mimořádných opravných prostředků
 • příprava žalob proti rozhodnutím odvolacího orgánu
 • zastupování klientů v soudním řízení s finančním úřadem
 • příprava kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu
k

Daňové poradenství pro právnické osoby

Poskytujeme komplexní servis v oblasti daně z příjmu právnických osob.

k

Daňové poradenství pro fyzické osoby

Cílem poskytování daňového poradenství pro fyzické osoby je optimalizace daňového zatížení poplatníka a snížení administrativní náročnosti zdanění fyzických osob, jakož i odklad podání daňového přiznání.

k

Zastupování ve správních řízeních

Náš tým je připraven převzít zastupování vaší společnosti v jakékoliv fázi daňového řízení, od zastupování při běžných záležitostech klienta přes odvolací řízení až po řízení o prominutí daně nebo uplatnění mimořádných opravných prostředků.

7

REFERENCE