Podnikové plánování

Podnikové plánování a finanční modelování hraje klíčovou roli pro strategické rozhodování a finanční transakce. Informace ze stabilních a jednotných finančních modelů jsou velice potřebné pro rozhodovací procesy. Naši odborníci vám pomohou zvýšit výkonnost vašeho podniku, řídit finanční funkce a zajistit soulad s právními předpisy. Naše zkušenosti s kontrolou nákladů, optimalizací procesů, zvyšováním ziskovosti a s řešením řady problematických situací od klesající výkonnosti, poklesu provozního zisku až po řízení krize likvidity a hrozby platební neschopnosti jsou zárukou vysoké přidané hodnoty pro váš podnik.

CO NABÍZÍME

  • Zpracování podnikatelských záměrů
  • Vyhledání vhodných zdrojů financování
  • Příprava žádosti o úvěr
  • Sepsání veškerých listin a smluv
  • Analýza společnosti
  • Příprava business plánů
7

REFERENCE